Občanská Lidová Demokracie


Go to content

OLD

OLD

Občanská Lidová Demokracie znamená, že každý člověk, který má zájem o změnu v tomto státě má právo, aby se podílel na názorech a změnách. Každému z nás dochází, že se vláda jednotlivců stále více zužuje. Čím více se to bude zužovat, tím menší svoboda a demokracie pro občany. Cílem OBČANSKÉ LIDOVÉ DEMOKRACIE je, aby lid vládl sám sobě. Chceme vytvořit lidové kongresy v každém větším městě. Všichni lidé budou mít právo být členy těchto kongresů kde se jednou za 6 měsíců budou veřejně řešit problémy a požadavky občanů. Pro více informací si přečtěte NAŠE TEORIE.

Hlavní myšlenkou OLD je, aby se tento stát více propojil skrze poctivé, spravedlivé lidi, kteří svou práci budou dělat jak pro sebe tak i pro lid za který má zodpovědnost. Čím více propojíme obyčejné lidi, tím větší bude kontrola nad korupcí, špinavostma, podvody a jiné. Už nebude taková tma v politice. Kongresy budou mít své kategorie podle profesí občanů. Studenti, řemeslníci, podnikatelé, sportovci a další. Vznikne tak větší komunikace a více názorů, více pohledů na věc ze kterých se vytvoří statistika. Ta nám pomůže věci řešit efektivně a hlavně objektivně.

OLD se stane nástrojem pro vládu. Vládu, kterou budou mít v rukách všichni občané této země.
Díky vytvoření svazů, které budou od doktorů až po sportovce zajistíme, aby v každém jednotlivém směru byla zajištěna progrese a zdokonalování. Každý svaz bude mít na starost jedno téma, které bude vytvářet své statistiky, poznatky, poznávat potřeby členů a celého svazu. Tak se věci více propracují, bude nad nimi větší kontrola, protože slovo zástupce bude i slovem celého svazu. Vyvarujeme se tak tomu, aby si nějaký jednotlivec, který získal moc nad celým krajem dělal co chtěl. Jednotlivé svazy můžou být sponzorovány a financovány jednotlivě, tudíž každý resort bude spravovat své peníze společně a přitom i to co je pro resort důležité. Vypočítají se statistiky podle kterých se zjistí, kolik peněz je přebytečných a kolik naopak chybí. Jednotlivé resorty si pak můžou navzájem finančně vypomáhat.

Budeme věci inovovat, podporovat sport, vzdělání, přírodu a
porodnost českého národa. Vojáci a lidé s fyzickými předpoklady budou vítáni v bezpečnostních složkách, které chceme zdokonalovat ve všech směrech. Pokud má občan mít důvěru ve stát ve kterém žije, musí si být jistý, že ho stát dokáže ochránit. Další důležitý bod je, mít volnost žít zdravě. K tomu mimo jiné patří i sport. Proto zajistíme pro každého pracujícího občana 50% slevu do vybraných posiloven po celé ČR.

Zrušíme imunitu všech, kteří se budou podílet na rozvoji tohoto státu. Pokud má existovat opravdová demokracie -
nikdo nesmí mít nějaké výhradní právo než ostatní. Každý člověk at už je to prezident nebo kuchař nese za své činy zodpovědnost.

Každý člověk, který pracuje má nějaké vzdělání. Když už né formální tak přirozené. Doba jde však dopředu, informace se mění a svět s ním. Proto zajistíme, aby zdravotníci a učitelé získávali bezplatné rekvalifikace. Obnoví se tak infrastruktura a stát se jako celek pohne kupředu.

Místo dotování stran státem a nesmyslným plýtváním penězi daňových poplatníků investujeme do hospodářství, zěmědělství a podnikání. Rozšíříme tyto jednotlivé obvody, získáme tak pracovní pozice a snížíme tak nezaměstnanost.

Sociálně slabší nehledě na národnost, etnikum nebo vyznání získají základní podporu státu, která se podle jejich způsobu žití bude měnit. Pokud občan pobírající dávky spáchá přestupek a to i ten nejměnší, okamžitě mu podpora klesne o 50%. Při dalším přestupku 25%. Třetí přestupek by znamenal roční sankci na pobírání dávek. Peníze, které budou z těchto sankcí ušetřeny půjdou na podporu těch, kteří jsou bezproblémoví.

Důchodci s nižším důchodem získají 25% slevy na potravinách a veřejných službách. Všichni starší občané 65-ti let s prokazatelně výborným zdravím, nekuřáci a sportovně aktivní získají od svých pojištoven 5 letou rentu a to v hodnotě 2000,- měsíčně. Člověk, který si platí třeba 40 let zdravotní pojištění, ale využil 5% těchto služeb na to má výhradní právo.

Každá rodina s dvěma dětma kde jsou rodiče manželé a pracují dostanou příspěvek 2000,- a to v letních měsících. Podmínka je, že ani jeden z nich nesmí podnikat.

Svobodné, pracující matky s platem do 13 tisíc korun dostanou měsíční příspěvek 500,- v podobě poukazu na oblečení nebo jídlo do vybraných prodejen.

Studenti jsou oporou naší země. Postupně se budeme snažit vyvíjet interaktivní způsob vzdělávání. Mnohem zajímavější plány ve školství, které nebudou nudné a zastaralé. Místo kupování předražených strojů pro armádu nebo pro politické záměry, jako půl miliardy na zvukový systém budeme investovat do rozvoje ve vzdělávání. Každý student získá jednou za rok 50% slevu na zahraniční jazykový pobyt nebo na moderní nutnost studenta - notebook.

V dopravě zajistíme větší řád a kontrolu. Peníze, které se motají kolem dopravy jsou astronomické sumy, které ale spravuje malá hrstka lidí a obohacuje tak hlavně svůj ůzký kruh. To se změní. Lidé tvoří dopravu, financují tento monopol, ale mnohdy z toho nic nemají.

Občané, body, které jsou zde popsané je jen úplný začátek toho co společně můžeme dokázat. Víc hlav, víc ví.


Back to content | Back to main menu